ครม. อนุมัติแล้วโครงการเติมเงินพิเศษ ในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2562 เช็ควัน รอกดเงินได้เลย

นับว่าเป็นข่าวดีให้ได้เฮกันสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ครม. อนุมัติแล้วเงินพิเศษ 2 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือน กันยายน 2562 นี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งใช้ชื่อว่า สวาท วาริณสุนทร ได้โพสต์ข้อความระบุว่า….

“เฮได้เลย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนส.ค. ถึง ก.ย. 2562 โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)ในบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ”

โพสต์ดังกล่าว

บัตรผู้มีรายได้น้อย

เงินพิเศษสามารถกดเงินสดหรือรูดสินค้าก็ได้

ไม่กำหนดระยะเวลาในการกด กดเดือนไหนก็ได้ ไม่ยึดเงินคืน

1. ช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านคน ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ให้ได้รับเงิน 500 ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

2. ช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติมจำนวน 300 ต่อคนต่อเดือนเข้าบัตรสวัสดิการฯ เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวนกว่า 8 แสนราย)

3. ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมจำนวน 500 ต่อคนต่อเดือน ให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มีผู้ได้รับสิทธิจำนวนประมาณ 5 ล้านราย)

เงินเข้าตามเลขขึ้นต้นบัตรประชาชน

เช็คเลขหน้าแล้วดูวันกดเงิน เงินพิเศษไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย สามารถถอนวันใดเดือนใดก็ได้ไม่มียึดคืน

สำหรับใครที่กำลังถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ ก็สามารถเช็ควันกดเงินได้ ตามเลขขึ้นต้นบัตรประชาชนกันได้เลยจ้า

ขอบคุณข้อมูล แบ่งปันข้อมูลโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย (บัตรคนจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *