ข้อคิด คำคม ขอบคุณมือที่สาม ที่เดินเข้ามาในชีวิตคู่ของเรา มันทำให้รู้ว่า รักที่เธอให้มา มันไม่เคยมีอยู่จริงเลยสักครั้ง

ขอบคุณมือที่สาม ที่เดินเข้ามาในชีวิตคู่ของเรา มันทำให้รู้ว่า รักที่เธอให้มา มันไม่เคยมีอยู่จริงเลยสักครั้ง

การรู้สึกขอบคุณคนๆ หนึ่ง เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะรู้สึกสงบภายในใ จ และปล่อยว่างได้เร็วขึ้นแม้วันนี้ ยังมีหลายคนยังทำไม่ได้แค่เริ่มต้นทำ

คุณจะทำได้ เวลานี้อาจรู้สึกเ ฉ ยๆ ไม่ยินดียินร้ ายอะไร ตรงข้ามกับเวลาช่วงแรกๆ ที่ช่างเ จ็ บซ้ำย าวนานแสด ท ร ม า น ตั้งแต่เทอจากไป

หากยังมีกันและกันอยู่ เราคงได้ทำต ามแผนหลายอย่ างที่เราคุยกันไว้ คงได้ไปเที่ยวกันสองคน คงได้ช่ว ยกันดู แ ลใจกันและกัน หากมี ลูก ก็คงช่วยกันเลี้ยงลูก

และคงยัง รัก กันแต่มันจบไปแล้ว ไม่เป็นไร ต้องขอขอบคุณ มือที่สาม ที่เข้ามาพิ สู จน์ความรัก ของเทอที่มีต่อฉัน วันนี้ได้รู้แล้วว่า เราหลงคิดว่านั้นคือ รักแท้ แท้จริงคือเข้าใ จ ผิ ด

ขอบคุณ กับหัวใจที่ไม่มั่นคง ทิ้งคนที่ร่วม ทุ ก ข์ร่วมสุขกันมาย าวนาน ได้แบบไม่รู้สึกอะไร ขอบคุณ ที่หักหลัง ทิ้งทำล า ยความไว้ใจของคนที่รัก ห ม ดใ จได้ลง

ขอบคุณ ที่เคยเป็นเป้าหมายสำคัญ ที่ทำให้อีกคนอ ย ากทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน พร้อมจะห ยุ ด และพร้อมสร้างครอบครัว และขอบคุณที่ ทิ้ ง กัน ตอนนี้ชีวิตยังไม่เต็มร้อย

แต่เข้มแข็งกว่าเมื่อก่อน อยู่คนเดียวได้แม้จะโ ค ร ตเหงา ความทรงจำดีๆ ที่เทอ ทิ้ ง ไว้ให้ยังแวะเวียนมาทักทาย ได้ให้เวลา และใส่ใจกับคนรอบข้างทั่งครอบครัว

และเพื่อนๆ มากขึ้น ตั้งแต่เทอจากไป ก็ได้เขาเหล่านี้แหละที่อยู่เคียงข้าง ได้กลับมา ดู แ ลใ จตัวเอง กลับมารักตัวเอง หลังจากทุ่มเทให้คนอื่นมานาน

ตอนนี้ไม่โ กร ธ ไม่แค้ นอะไรนะ หมดเว รsหมด ก ssมแค่นี้ กรวดน้ำ อโ ห สิ ก ร ร ม ให้แล้วนะ ขอให้เทอและเขามีความสุข บนเส้นทางที่เลืoกเดิน

ขอบคุณที่ให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ หากไม่ทิ้งไปวันนั้นก็คงไม่มีคนใหม่
ที่คิดได้และอ ย ากสร้างความดี ยึ ด มั่ น ในศี ล ข้ อสาม จากนี้ไปจนวัน ต า ยหากคู่แท้ของเรายังมี

เราเคยดู แ ลคุณดีแค่ไหน ก็ขอสัญ ญ า จะดู แ ลคนใหม่ให้ดียิ่งกว่า

อ ย่ าคิดกลับมา เพร าะคุณไม่ได้รับสิ ทธิ์ ถูกให้โอกาสนั้นอีกแล้ว ขอบคุณ ข้ อ คิ ด เ ตื อ นใจ

สำหรับใครหลายคนที่มีรัก คุณความรักนั้น มันก็เหมือนกับผีเสื้อ ยิ่งวิ่งเข้าหามันเท่าไหร่ มันก็จะห่ างคุณอoกไปเท่านั้น แต่ถ้าคุณปล่อยมันไป มันจะเข้ามาหาคุณเองแหละ

ถ้าคุณไม่ค าดห วั งกับมันมาก ความรักสามารถทำให้คุณมีความสุข แต่มักจะทำให้คุณเ จ็ บ ป ว ดแต่ความรักจะเป็นสิ่งที่พิเศษ ถ้าคุณได้ให้มันกับใครสักคนที่คู่ควร สำหรับ ใครที่ ไม่ใ ค ร่ โสด

เค้าบoกว่าความรักไม่ใช่ การเป็นคนดีพร้อม สมบูรณ์ ของใคร แต่รักคือการหาใครสักคน ที่ช่ว ยให้คุณเป็นคนดีที่สุดเท่าที่คุณดีได้ สำหรับ ใครที่เป็น คนเ จ้ า ชู้ อ ย่ าพูดคำว่า รัก เลย ถ้าคุณไม่ได้ ใส่ใจกับความหมายนั้น

อ ย่ าพูดถึงความรู้สึก ถ้ายังไม่ได้รู้สึกอ ย่ างนั้น อ ย่ าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตเขาเลย ถ้าคุณจะทำให้เขาเสียใจ อย่ าไปมองลึกถึงด ว ง ต า ถ้าทุกคำพูดของคุณล้วนโ ก ห ก ทั้ง เ พ

สำหรับ ใครที่ Oก หั ก การOก หั ก มันยืนย าวตราบ เท่าที่คุณต้องการให้มันอยู่กับคุณและบ าดความรู้สึกคุณได้ เ จ็ บลึกเท่าที่คุณยอมให้บ าด ที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ใช่จะพ้ นจากสภาวะOก หั กได้ แต่มันอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้จากมัน

ได้แค่ไหน ต่ างหาก สำหรับ ใคร ๆ ที่ ไร้เดียงสาในรัก จะรักได้อ ย่ างไร รักแต่อย่ าลุ่ม ห ล ง คงเส้นคงวาแต่ไม่ดื้อรั้นแบ่งปัน และ ไม่เอาเปรียบ พย าย ามเข้าใจกันและกัน มากกว่าที่จะเรียกร้ อ งหากต้องเ จ็ บ ก็ เ จ็ บแต่อ ย่ าเอาความ เจ็ บ นั้น ติ ด ตัว

เสมอไป สำหรับ ใครที่ มีคน ห ล งรักอยู่ เขา บ อ ก ว่า มันเ จ็ บ ป ว ดที่เห็นคนที่เรารัก มีความสุขกับคนอื่น แต่มันจะ

เจ็ บ ป ว ด ยิ่งกว่าถ้าคนที่เรารัก ไม่มีความสุขเมื่ออยู่กับเรา สำหรับ ใครที่ ก ลั วต่อการสารภาพรัก ความรักมันเ จ็ บ ป ว ด

ถ้าคุณต้องไปบ อ ก เลิกกับใครสักคน
แต่มันจะเ จ็ บยิ่งกว่า ถ้ามีคนมา บ อ กเลิกกับคุณ แต่มันจะเ จ็ บที่สุด หากคนที่คุณรัก ไม่เคยได้รู้เลยว่า คณรักเขา สำหรับ ใคร ๆ ที่ยัง คบๆ กันอยู่ เขา บ อ ก ว่า สิ่งที่น่าเ ศ ร้ าในชีวิต ก็คือ

การที่เราพบ และ รักใครสักคน จนสุดท้าย พบว่ามันไม่ใช่ และคุณเ สี ยเวลาไปเป็นปีๆ ให้กับคนที่คนที่ไม่คู่ควร ถ้าเค้าคนนั้นของคุณ ไม่ใช่คนที่ใช่เลยของคุณตอนนี้ แล้วล่ะก็ จะมาเ สี ยเวลา เป็นปีๆ กับเขาทำมัย ปล่อยไปเถิด

ขอบคุณที่มา bloggangm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *